โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ท่านต้องการอยากให้ทางโรงเรียนเราจัดกิจกรรมใดมากที่สุด?
ท่านต้องการอยากให้ทางโรงเรียนเราจัดกิจกรรมใดมากที่สุด?

ท่านต้องการอยากให้ทางโรงเรียนเราจัดกิจกรรมใดมากที่สุด?
เลือกทั้งหมด
155  62.2%
กิจกรรมการเรียนการสอน
40  16.1%
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
13  5.2%
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
6  2.4%
กิจกรรมเสริมทักษะด้านกีฬา
6  2.4%
กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมทักษะ
5  2%
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการศึกษา
4  1.6%
กิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารี
4  1.6%
กิจกรรมนันทนาการการแสดง
3  1.2%
กิจกรรมส่งเสริมรายได้พิเศษ
2  0.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  249
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 27 เมษายน 2021 เวลา 11:50 น.

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.