โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวสุพรรณี เกตุอยู่ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) เป็นประธานพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2565แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2022 เวลา 18:15 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.