โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home

การประชุมผู้ปกครองที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษให้กับนักเรียนกลุ่มเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษให้กับนักเรียนกลุ่มเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยท่าน ผอ.รร. เป็นประธานและมอบเงินดังกล่าวให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุน ณ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2022 เวลา 18:11 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.