โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home

โครงการส่งเสริมสุขภาพ "ช่องปากเด็กวัยเรียน"

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ "ช่องปากเด็กวัยเรียน" โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ณ หอประชุมโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2022 เวลา 15:08 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.