โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home

ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อีเมล พิมพ์ PDF

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนรายละ 2,000 บาท ณ ใต้ถุนอาคาร 424ล โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 กันยายน 2564แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 23:38 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์