การประชุมคณะกรรมการขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย COVID-19

พิมพ์

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จัดดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอใช้โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย COVID-19 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 424ล โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564


03.jpg 0.jpg 06.jpg 07.jpg 05.jpg 00.jpg 01.jpg 04.jpg 02.jpgAdmirorGallery 3.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 22:55 น. )