โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 มัธยมศึกษายุคใหม่ สู่มาตรฐานสากล 2561 204
122 สรุปผลฟุตบอลยูโร 2012 Update!!! 1179
123 รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 186
124 ครูธนานิศ ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพด้วย e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 262
125 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุด! 199
126 ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของคน 210
127 รายชื่อธนาคารในประเทศไทยทั้งหมด 939
128 กำหนดการเข้าวัดทำบุญตามโครงการ ปี 1/55 140
129 รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2554 329
130 ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 139
131 ตารางสอนคณะครู ภาคเรียนที่ 1/2555 154
132 ก.พ. รับสมัครสอบ (ภาค ก.) ประจำปี 2555 171
133 ผลคะแนน O-NET ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2554 160
134 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่ล่าสุด!) 230
135 รับเข็ม “คุรุสดุดี” ประจำปี 2555 449
136 ตารางเรียน 2/2554 (ล่าสุด!) 218
137 ตารางสอนคณะครู 2/2554 (ล่าสุด!) 174
138 เลื่อนวันสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ V-NET ปวช.3, ปวส.2 124
139 กำหนดการเข้าวัดทำบุญตามโครงการ ปี 2/54 222
140 การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2555 (Admissions ปีการศึกษา 2555) 68
141 O-NET / I-NET / V-NET ปีการศึกษา 2554 (สอบ พ.ศ.2555) 414
142 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 201
143 ตารางสอบ/ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/54 109
144 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 137
145 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 85
146 กำหนด ปิด/เปิด ภาคเรียน 1-2 ปีการศึกษา 2554 105
147 กำหนดส่ง ปพ.5 (งานทะเบียนวัดผล) 113
148 To Be Number One ณ รพ.บ้านดุง อันดับ '1 278
149 คลิป VDO อำเภอยิ้ม ณ วัดประสิทธิธรรม.. 240
150 โรงเรียนดงเย็นพิทย์ฯร่วมกับชุมชน 206
 
หน้า 5 จาก 6

มุมผลงานของครู-อาจารย์