โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 .:: E-Service ::. 43
2 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 94
3 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 1115
4 เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 54
5 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 424
6 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 802
7 กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 754
8 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 776
9 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 793
10 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 786
11 กลุ่มงานบริหารภายในโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 749
12 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 910
13 ข้อมูลอาคารสถานที่ 609
14 คณะกรรมการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 583
15 ภาพบรรยากาศโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1664
16 ข้าราชการครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา 1000
17 พนักงานและลูกจ้างทั่วไป 561
18 พ.ร.บ.กฏระเบียบ 754
19 แบบฟอร์มทางราชการ 394
20 ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี 1081
21 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 467
22 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 612
23 แผนที่/แผนผังโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 738
24 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 475
25 เพลงมาร์ช โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 395
26 คติพจน์และอักษรย่อโรงเรียน 513
27 ประวัติโรงเรียน 342
28 ข้อมูลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1352
 

มุมผลงานของครู-อาจารย์