โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มาเรียนที่โรงเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปแก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2021 เวลา 17:04 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์