โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มาเรียนที่โรงเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปแก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2022 เวลา 11:48 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.