โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2564 การประชุมคณะกรรมการขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย COVID-19

การประชุมคณะกรรมการขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย COVID-19

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จัดดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอใช้โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย COVID-19 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 424ล โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 22:55 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์