โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ให้ใช้ On Line และ On Hand แทน

ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ให้ใช้ On Line และ On Hand แทน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ให้ใช้ On Line และ On Hand แทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 22:00 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.