โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 09 มกราคม 2019 เวลา 08:51 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์