โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข้อมูลครูและบุคลากรฯ

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนข้าราชการครู
ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
คณิตศาสตร์ - 3 3
ภาษาไทย - 1 1
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 2 3
ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
ศิลปะ 2 1 3
การงานอาชีพ 2 - 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2
รวมทั้งสิ้น (คน) 11 10 21

 


พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวนข้าราชการครู
ชาย
หญิง
รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
คณิตศาสตร์
-
-
-
ภาษาไทย
-
-
-
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-
-
-
ภาษาต่างประเทศ
-
-
-
ศิลปะ
-
-
-
การงานอาชีพ
-
1
1
สุขศึกษาและพลศึกษา
-
-
-
รวมทั้งสิ้น (คน)
-
1
1

 


ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวนข้าราชการครู
ชาย
หญิง
รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
คณิตศาสตร์
-
-
-
ภาษาไทย
-
-
-
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-
-
-
ภาษาต่างประเทศ
-
-
-
ศิลปะ
-
1
1
การงานอาชีพ
-
-
-
สุขศึกษาและพลศึกษา
-
-
-
รวมทั้งสิ้น (คน)
-
1
1

 


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2021 เวลา 14:47 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.