โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาการปลูกป่าและการทำความสะอาดสถานที่อาคารเรียน (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560)

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาการปลูกป่าและการทำความสะอาดสถานที่อาคารเรียน (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560)

อีเมล พิมพ์ PDF

ผอ. และคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาการปลูกป่าและการทำความสะอาดสถานที่อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน ภายในหมู่บ้าน และสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณหมู่บ้านดงเย็น, ดงสง่า, ดงสวรรค์ ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีแก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 16:40 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.