โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

อีเมล พิมพ์ PDF

รายนามผู้บริหารโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1. นายสนุก  สิริสถิตย์

ครูใหญ่

.ศ.2519-2520

2. นายจำรัส  สุวรรณบุตร

อาจารย์ใหญ่

.ศ.2520-2521

3. นายสิทธิศักดิ์  โสภา

อาจารย์ใหญ่

.ศ.2521-2526

4. นายบัณฑิต  ตุงคะสมิต

อาจารย์ใหญ่

.ศ.2527-2532

5. นายยุทธศิลป์  ศรีประทุมวงศ์

ผู้อำนวยการ

.ศ.2532-2542

6. นายขันธ์ชัย  สิมมาโคตร

ผู้อำนวยการ

.ศ.2542-2547

7. นายสุทัศน์  บุตรอุดม

ผู้อำนวยการ

.ศ.2548-2551

8. นายประมาณ  จุ้ยประเสริฐ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2551-2555

9. นายธีระชัย  นนพิภักดิ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2555-2557

10. นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2557-2561
11. นายธวัชชัย โสมาสวน ผู้อำนวยการ พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018 เวลา 21:09 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.