โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียนทำกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (การทำใบตอง)

นักเรียนทำกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (การทำใบตอง)

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรมการทำใบตอง เวลา 14:30-16:00 น. ในทุกๆวันแก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เวลา 22:44 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์