โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา มาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ช โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

อีเมล พิมพ์ PDF

“ เพลงมาร์ช โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร “ 

  * ดงเย็นพิทยาคารร่วมใจมั่น

     สามัคคีมั่น

     จุดไฟอุดมการณ์ เข้มแข็ง

     ร่วมใจกันพัฒนา

     ด้วยไฟอันแรงกล้า

     ดงเย็นพิทยาคาร

                                                          ดงเย็นพิทยาคารร่วมใจมั่น

                                                          พวกเรายึดมั่น

                                                          ร่วมใจเพื่อการศึกษา

                                                          ชุมชนดี สามัคคี รักศาสนา

                                                          พวกเราทำได้เพื่อพัฒนาสถาบัน

 

            **  เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น วืชาการเน้น คุณธรรมนำเสริม

                  ธงฟ้า-เหลือง รุ่งเรืองกระเดื่องนามเดิม  เกียรติเราเสริมคู่ดงเย็นพิทยาคาร

 

                                                   ( ซ้ำ *,** )...


   

 

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 06 สิงหาคม 2011 เวลา 21:35 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.