โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา คติพจน์และอักษรย่อ

คติพจน์และอักษรย่อโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

อักษรย่อ                        ด.พ.

คติพจน์                        "ศึกษาดี  มีวินัย  ใจกล้า  สามัคคี"

สีประจำโรงเรียน             ฟ้า - เหลือง

                                    สีฟ้า  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย

                                    สีเหลือง  หมายถึง  ความมีคุณธรรม  ความสามัคคี

ปรัชญาโรงเรียน             "ขันติ หิตะ  สุขาวหา"

                                    (คำแปล) ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข

ชีวทัศน์ของโรงเรียน      "ลูกหลานหลวงปู่พรหม  ชื่นชมลำน้ำสงคราม

                                    คนงามฟ้าเหลือง  เรืองรองรสพระธรรม"

 


 

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.