โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประวัติโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

            โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล  ตั้งขึ้นด้วยความต้องการของชุมชนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2519  ซึ่งเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2519  มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  50  คน  มีสภาตำบลเป็นผู้ดำเนินการ   โดยมี นายวิจิตร  คำสีลา ผู้ใหญ่บ้าน  นายประวัติ  แก้ววิเชียร  ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนดงเย็น ให้ความช่วยเหลือดำเนินการ  นายชาญ  สร่างนิทร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  ให้คำปรึกษาแนะนำ  สนับสนุน  และได้รับงบประมาณจัดตั้งจาก

    1. นางมาลา  วรรณราม  บริจาคที่ดินจำนวน  18  ไร่  มูลค่า 14,000 บาท

    2. ราษฎรบ้านดงเย็น  บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเรียนและค่าที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 17  ไร่  20  ตารางวา มูลค่า  34,000  บาท

    3. คณะกรรมการสภาตำบลดงเย็นขออนุมัติเงิน พ.บ.ข. ปี 2519  เพื่อสร้างอาคารเรียนจำนวน  7  ห้องเรียน  มูลค่า  14,000  บาท

    4. ผู้มีจิตศรัทธาในอำเภอบ้านดุง บริจาคโต๊ะ เก้าอี้ เป็นเงิน 5,000  บาท

        โรงเรียนได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2519 โดยมีนายประเสริฐ  บรรลุศิลป์  ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

อาณาเขต       ทิศเหนือ  จรดถนนสายบ้านดุง –อ.สว่างแดนดิน

                     ทิศใต้  จรดที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน

                     ทิศตะวันออก  จรดที่นานายเขียน  วรรณราม

                     ทิศตะวันตก  จรดถนนเข้าสู่หมู่บ้านดงสวรรค์  ดงสง่า  ดงเย็น

ที่ตั้ง     ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  5  บ้านดงสวรรค์  ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ 41190     

           ระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี  87  กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบ้านดุง   24  กิโลเมตร  และห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  20  กิโลเมตร

พื้นที่    จำนวนพื้นที่  35  ไร่  20  ตารางวา

 


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 15:11 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.