โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3


ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 17:41 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.