โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข้อมูลโรงเรียนฯ

ข้อมูลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

อีเมล พิมพ์ PDF

รหัสโรงเรียน : 41032009 สถานะ : เปิด
ชื่อโรงเรียน (ไทย) : ดงเย็นพิทยาคาร ชื่อย่อ : ดพ.
ชื่อโรงเรียน (อังกฤษ) : Dongyenpittayakarn
เขตตรวจราชการ : เขต 7
ที่ตั้งสถานศึกษาเลขรหัสประจำบ้าน : -     
ระบบการจัดการศึกษา : การศึกษาในระบบ
เลขที่ : 312     หมู่ที่ : 5   บ้าน : ดงสวรรค์
ตำบล : ดงเย็น    รหัสตำบล : 411103
อำเภอ : บ้านดุง    รหัสอำเภอ : 4111
จังหวัด : อุดรธานี    รหัสจังหวัด : 41
รหัสไปรษณีย์ : 41190 
หมายเลขโทรศัพท์ : 04 - 2136 - 068  
โทรสาร (Fax) : 04 - 2136 - 068
E-mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Web Site : http://www.dongyenpit.ac.th
วันที่ก่อตั้ง : 03 มิถุนายน 2519
สังกัดเดิม : สามัญ (เดิม)
รหัสกระทรวงกรมต้นสังกัด : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รหัสประเภทโรงเรียน : 31  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง : 07  องค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อเขตการปกครอง : องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เขตพื้นที่การศึกษา : 413  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ลักษณะโรงเรียน : 01  โรงเรียนหลัก
ประเภทลักษณะโรงเรียน : ได้รับการประเมินระบบการระกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
ค่าตำแหน่งพิกัดแกน x : -     
ค่าตำแหน่งพิกัดแกน Y : -
เนื้อที่ของสถานศึกษา : 35 ไร่  20 ตารางวา
แหล่งน้ำจาก : ประปาภายในโรงเรียน
ไฟฟ้าจาก : 22 มีไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ - รัฐวิสาหกิจ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : 1. มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยสายใยแก้วนำแสง (UniNet)
2. มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ADSL บริการจาก TOT

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน : 60 เครื่อง
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการ : 10 เครื่อง
จำนวนบุคลากร : 29 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
จำนวนนักเรียน : 323 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายธวัชชัย โสมาสวน (1 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน)
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-1471939


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2022 เวลา 18:38 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.