โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2557 เลี้ยงต้อนรับและส่งผู้อำนวยการ รร.

เลี้ยงต้อนรับและส่งผู้อำนวยการ รร.

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.เขต 20 จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.จรัสธชัย เสิกภูเขียว และเลี้ยงส่ง ผอ.ธีระชัย นนพิภักดิ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2557แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014 เวลา 20:47 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์