โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

มอบเกียรติบัตร "ครูแสนดี"

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.เขต 20 มอบเกียรติบัตร "ครูแสนดี" ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนายธีระชัย นนพิภักดิ์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ) เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรครูในครั้งนี้

วันที่ 21 มกราคม 2556แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:26 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์