โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home การพิมพ์หนังสือราชการ

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบฟอร์ม
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

::  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
:: 
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
::  ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
::  ตัวอย่างหนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer ] [ตัวอย่าง ]
::  ตัวอย่างหนังสือภายใน [
template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer ] [ตัวอย่าง ]
::  ตัวอย่างหนังสือประทับตรา [
template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer ] [ตัวอย่าง ]
:: 
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word
::  ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 12:21 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.