โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา กลุ่มงานบริหารงานภายในฯ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน

พิมพ์ PDF
รูปภาพ ปฏิบัติหน้าที่
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

 • หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
  • งานตรวจสอบ ติดตาม แก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

 • งานระดับชั้นเรียน

 • งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

 • งานประเมินผล

 • งานแนะแนวการศึกษา
 • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • งานประเมินผล
 • งานระดับชั้นเรียน
 • งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

 • งานแนะแนวการศึกษา
 • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • งานรักษาความปลอดภัย

 • งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • งานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 • งานสหกรณ์

 • งานส่งเสริมประชาธิปไตย

 • งานสถิตินักเรียน / บัตรประจำตัวนักเรียน


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 19:25 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.