โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา กลุ่มงานบริหารงานภายในฯ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

พิมพ์ PDF
รูปภาพ ปฏิบัติหน้าที่
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

 • หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานสำนักงานทั่วไป
  • กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน

 • กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มงานสวัสดิการ
 • งานพัฒนาอาคารสถานที่
 • งานกิจกรรมชุมชน
 • งานลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว

 • งานโสตทัศนศึกษา

 • งานโสตทัศนศึกษา

 • กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • งานบ้านพักครู

 • งานโภชนาการ
 • งานอนามัย

 • งานพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
 • งานยานพาหนะ

 • งานพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
 • งานบริการสาธารณะ

 • งานเลขานุการคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • งานสารสนเทศ
 • งานบริการสาธารณะ

 • งานประชาสัมพันธ์

 • งานประชาสัมพันธ์

 • งานพัฒนาอาคารสถานที่

 • งานธุรการ
 • งานสารบรรณ
 • งานเลขานุการคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 19:24 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.