โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home คนดีศรีดงเย็นพิทย์ฯ

คนดีศรีดงเย็นพิทย์ฯ

พิมพ์ PDF

ชื่อ-สกุล: นายกฤษฎา  คงช่วย (ป๋อง)

ตำแหน่ง: ผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการเว็บไซต์ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

ระดับชั้น: ปริญญาตรี (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ม.ราชภัฏอุดรธานี

โทรศัทพ์: 089-2902383

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เว็บไซต์: http://www.kitsada.dongyenpit.ac.th

ประเภทความดี: เป็นผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร (ฟรี)


ชื่อ-สกุล: นางสาวนัดสุดา  แก้วศรี

ตำแหน่ง: ประธานสภานักเรียน (ปีการศึกษา 2554)

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ปีการศึกษา: 2554

ประเภทความดี: เป็นนักเรียนที่อุทิศตนให้กับทางโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

ครูที่ปรึกษา: ครูเพชรยุภา สุริยะกาญจน์ และ ครูวิภาวดี แสงสายภักดี


ชื่อ-สกุล: นายณรงค์  รักเสมอวงศ์

ตำแหน่ง: รองประธานสภานักเรียน (ปีการศึกษา 2554)

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ปีการศึกษา: 2554

ประเภทความดี: เป็นนักเรียนที่อุทิศตนให้กับทางโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

ครูที่ปรึกษา: ครูเพชรยุภา สุริยะกาญจน์ และ ครูวิภาวดี แสงสายภักดี


ชื่อ-สกุล: นางสาวโยธกา  ทองก้อนเบ้า

ตำแหน่ง: กรรมการ/เลขานุกา (ปีการศึกษา 2554)

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ปีการศึกษา: 2554

ประเภทความดี: เป็นนักเรียนที่อุทิศตนให้กับทางโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

ครูที่ปรึกษา: ครูเพชรยุภา สุริยะกาญจน์ และ ครูวิภาวดี แสงสายภักดี


ชื่อ-สกุล: นางสาวรักษ์สุดา  ตุธรรม

ตำแหน่ง: กรรมการสภานักเรียน

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ปีการศึกษา: 2554

ประเภทความดี: เป็นนักเรียนที่อุทิศตนให้กับทางโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

ครูที่ปรึกษา: ครูเพชรยุภา สุริยะกาญจน์ และ ครูวิภาวดี แสงสายภักดี


ชื่อ-สกุล: นางสาวอภิญญา  นาสินสร้อย

ตำแหน่ง: นักเรียน

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ปีการศึกษา: 2554

ประเภทความดี: เป็นนักเรียนที่อุทิศตนให้กับทางโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

ครูที่ปรึกษา: ครูทวีรัตน์ ภวภูตานนท์ และ ครูอรุโณทัย ภูนาขาว


ชื่อ-สกุล: นายศักดา  ผุดผ่อง

วุฒิทางลูกเสือ: S.S.W.B.

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ปีการศึกษา: 2553-2554

ประเภทความดี: เป็นวิทยากรสอนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษา: ครูบัณฑิต วรรณราม และ ครูมานะ เมฆศรี


ชื่อ-สกุล: นายไชยา  บุตรโพ

วุฒิทางลูกเสือ: S.S.W.B.

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ปีการศึกษา: 2553-2554

ประเภทความดี: เป็นวิทยากรสอนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษา: ครูเพชรยุภา สุริยะกาญจน์ และ ครูวิภาวดี แสงสายภักดี


ชื่อ-สกุล: นายจักรภพ  มุงคุณคำซาว

วุฒิทางลูกเสือ: S.S.W.B.

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ปีการศึกษา: 2553-2554

ประเภทความดี: เป็นวิทยากรสอนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษา: ครูเพิ่มสิน สกุลธรรม และ ครูมนตรีรัตน์ แดงเหลือง


ชื่อ-สกุล: นายธีรวัฒน์  วรรณพฤกษ์

วุฒิทางลูกเสือ: S.S.W.B.

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ปีการศึกษา: 2553-2554

ประเภทความดี: เป็นวิทยากรสอนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูที่ปรึกษา: ครูมานะ เมฆศรี และ ครูจิตรตา หล้าษา


ชื่อ-สกุล: นายวัชระ  อุปชาบาล

วุฒิทางลูกเสือ: S.S.W.B.

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ปีการศึกษา: 2553-2554

ประเภทความดี: เป็นวิทยากรสอนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูที่ปรึกษา: ครูบัณฑิต วรรณราม และ ครูมานะ เมฆศรี


ชื่อ-สกุล: นายแสงทวี  มูลอามาตย์

วุฒิทางลูกเสือ: S.S.W.B.

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ปีการศึกษา: 2553-2554

ประเภทความดี: เป็นวิทยากรสอนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูที่ปรึกษา: ครูบัณฑิต วรรณราม และ ครูมานะ เมฆศรี


ชื่อ-สกุล: เด็กชายสำเร็จ  แก้วมีพอ

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ปีการศึกษา: 2553-2554

ประเภทความดี: เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง???

ครูที่ปรึกษา: ครูปรียานันท์ ดวงแก้ว และ ครูศิโรรัศมิ์ ขุราษี

   

 


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 05 ตุลาคม 2013 เวลา 14:17 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.