โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

 
หอพระ   อาคาร 4
     
 
ห้องประชุมกลุ่มประเทศอาเซียน   อาคาร 4
     
 

ห้องสภานักเรียน

  ห้องประชุมสภานักเรียน
     

 
ถนนภายในโรงเรียน   อาคาร 4
     
     
อาคาร 3   อาคาร 2
     
     
อาคาร 1   หอประชุมใหญ่
     
     
อาคารคหกรรม   โรงอาหาร
     
     
บ้านพักครู-อาจารย์   ศาลาสี่เหลี่ยม
     
     
ศาลาแปดเหลี่ยม   ศาลาทรงไทย
     
     
ซุ้ม SP น้ำปั่นผลไม้   ซุ้ม PEPSI
     
 
อุทยานการศึกษา   ห้องน้ำชาย

 

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.