โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home

การมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ใต้ถุนอาคาร 424ล โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 กันยายน 2564แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 23:48 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์